mm

About Robert Grønning

IT Tekniker og ASP Ansvarleg
1 06, 2016

Fra trendord til realitet – Avans i skyen

Effektive IT-løsninger krever investeringer i utvikling, drift og vedlikehold av IT-infrastruktur. En ASP-avtale gir deg mulighet til å effektivisere gjennom å flytte hele eller deler av IT-driften over i skyen. IT-bransjen er glad i å bruke forkortelser og abstraksjoner. ASP er en forkortelse for Application Service Provider, eller tjenestetilbyder av programvare. SNL definerer ASP som en Virksomhet [...]