5 03, 2018

God omtale av Avans AS i fagblad.

Fagtidsskriftet Helse Medisin Teknologi hadde en fin omtale av Avans AS i siste nummer. Helse Medisin Teknologi har intervjuet vår daglige leder Magnar Høyvik i etterkant av oppkjøpet fra Atlantis Vest, og gir et innblikk i blant annet eierstruktur, satsingsområder og fremtidsutsikter. Artikkelen er ikke tilgjengelig på nett, men vi har fått et eksemplar av [...]

20 02, 2018

Vi søker knalldyktige utviklere

Har du lyst til å være med å videreutvikle fremtidsrettet programvare i et selskap som erfarer stadig økende interesse og etterspørsel etter sine produkter fra en sektor i vekst?  Vi søker utviklere til våre kontor i Bergen og Dale i Sunnfjord. Avans leverer komplette system for pasient-, bruker- og behandlingsadministrasjon innenfor flere ulike sektorer knyttet [...]

1 02, 2018

Helt Med blir kunde hos Avans!

Helt Med inngår avtale med Avans AS om bruk av programvaren Ad Opus. Helt Med er et prosjekt drevet av stiftelsen SOR, og har som mål å gi mennesker med utviklingshemming mulighet til å få plass i det ordinære arbeidslivet gjennom tilrettelegging og oppfølging. Prosjektet er finansiert over statsbudsjettet frå 2018, og har i dag [...]

19 01, 2018

Ledig stilling: Administrativ og operasjonell Økonomisjef/CFO 

Har du lyst til å være med å videreutvikle et fremtidsrettet software-selskap som erfarer stadig økende interesse og etterspørsel etter sine produkter mot en sektor som er i vekst?    Avans søker en økonomileder/CFO som også vil ha ansvar for drift av støttefunksjoner og ta del i oppfølging av ansatte og prosjekter i samarbeid med daglig leder.  Avans leverer komplette system for pasient-, bruker- og behandlingsadministrasjon innenfor flere ulike sektorer knyttet til helse, rehabilitering og [...]

17 01, 2018

Vi søker knalldyktige utviklere

Har du lyst til å være med å videreutvikle fremtidsrettet programvare i et selskap som erfarer stadig økende interesse og etterspørsel etter sine produkter fra en sektor i vekst?  Vi søker utviklere til våre kontor i Bergen og Dale i Sunnfjord. Avans leverer komplette system for pasient-, bruker- og behandlingsadministrasjon innenfor flere ulike sektorer knyttet [...]

17 01, 2018

Avans intensiverer sin satsning på software mot helse- og attføringsmarkedet gjennom inntreden av ny hovedeier 

Avans med eiere har inngått en avtale med Rieber-familiens investeringsselskap, Atlantis Vest, som gjør Atlantis Vest til ny hovedaksjonær i selskapet. Som en del av avtalen tilføres Avans kapital til videre satsning og vekst. Gründer og tidligere hovedaksjonær, Magnar Høyvik blir med videre både som leder av selskapet og som en betydelig aksjonær.  Avans har gjennom de siste 12 årene bygget seg [...]

9 01, 2018

Arvid Haugen ny utviklingssjef i Avans

Arvid Haugen er Avans sin nye utviklingssjef fra januar 2018. Han har 20 års erfaring fra bransjen, internasjonal jobberfaring, ledererfaring og ikke minst; et lidenskapelig forhold til programmering. - Eg kjøpte mi første datamaskin i 1984 (Commodore 64), og har sidan det hatt interesse for programmering. Til tross for skeptiske foreldre falt valet på programvareutvikling. [...]

9 01, 2018

Vi ønsker Varodd AS velkommen som kunde hos Avans

Varodd AS inngår avtale med Avans AS om bruk av programvaren Ad Opus Varodd AS er en av Norges største arbeidsinkluderingsbedrifter med ca 70 ansatte. Bedriften holder til på Rige næringsområde i Kristiansand. Varodd AS er eid av Kristiansand Kommune, Vest-Agder Fylkeskommune, Vennesla Kommune, Søgne Kommune, Songdalen Kommune, Sparebanken Sør og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Bedriftens [...]