Loading...
Ad Opus – skalerbar attføringsløsning 2016-11-01T11:41:50+00:00

Komplett løsning

Å hjelpe mennesker tilbake i arbeid er en sammensatt prosess som krever oversikt, innsikt og kontroll. Til det trengs det gode løsninger. Ad Opus er en komplett løsning for håndtering av tiltak og prosessene rundt attføring.

Dekker hele tiltaksløpet

Ad Opus er en komplett løsning som dekker hele kjeden av et tiltak, fra søknadsregistrering til sluttrapport. Løsningen har også en helt egen oppbygging rundt journalføring, som gir en meget god kvalitetssikring av gjennomføringen av et tiltak og oppgavene deltakeren skal gjennom. Deltakeransvarlig har en meget god oversikt over hvilke oppgaver som skal gjøres, frister for dette og hvem som er ansvarlig for hver enkelt oppgave.

Avansert tilgangsadministrasjon og rapportering

Fleksibel administrasjon av brukere er viktig. Ad Opus gir deg full kontroll over alle brukere, roller og tilganger og alt loggføres i henhold til lovverket. Ad Opus har innebygd en kraftig rapportgenerator. Funksjoner som automatgenerering av refusjonskrav, sluttrapporter, månedsrapporter og statistikkrapporter er inkludert.

Utviklet rundt krav og standarder

Attføringsbedrifter har en rekke krav og standarder å følge. Ad Opus dekker alle myndighetskrav og er tilpasset eQuass-standarden og har støtte for BATT-rapportering.

Ad Opus skreddersys til ditt behov.

Interessert? Ta en prat med oss

Kontakt oss