Loading...
Journal – komplett pasientadministrasjon 2016-11-01T11:41:52+00:00

Journal – Komplett journalløsning

Å arbeide med helse krever kompetanse, struktur og oversikt. Til det trengs det gode løsninger. Journal er en komplett løsning for pasientadministrasjon for rehabiterings- og opptreningssentre og mindre klinikker.

Administrasjon av pasientinformasjon og pasientforløp

Kjernen i Journal er administrasjon av pasientinformasjon og pasientforløp. Vi løser utfordringen med gjenbruk av data i tverrfaglige pasientforløp. Dette betyr at data registreres en gang og høstes andre steder i systemet og i epikriser og rapporter.

Avansert tilgangsadministrasjon

Fleksibel administrasjon av brukere er viktig. Journal gir deg full kontroll over alle brukere, roller og tilganger og alt loggføres i henhold til lovverket.

Utviklet rundt krav og standarder

Rehabiliteringsinstitusjoner har en rekke krav og standarder å følge. Journal dekker alle myndighetskrav og er har moduler for registrering og rapportering til NPR.

Journal er modulbasert og skreddersys etter ditt behov.

Samarbeidspartnere

Logo for nav.no
Logo for helsedir.no
Logo for amestosolutions.no
Logo for nhn.no

Interessert? Ta en prat med oss

TA EN PRAT MED OSS